Xuất khẩu sang Thái Lan đạt 4,05 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Thái Lan trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt  4,05  tỷ USD, giảm 10,12% so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng tháng 10/2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 431,66 triệu USD, giảm 2,33% so với tháng trước đó.

10:23 | 16/11/2020

Xuất khẩu sang Thái Lan đạt 3,61 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt  3,61  tỷ USD, giảm 11,94% so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng tháng 9/2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 441,97 triệu USD, giảm 12,43% so với tháng trước đó.

08:41 | 28/10/2020

Kim ngạch xuất khẩu sang Thái Lan tháng 8 tăng 29,6%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt  3,17  tỷ USD, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019; tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của tháng 8/2020 ở mức 504,68 triệu USD, tăng 29,67% so với tháng trước đó.

09:00 | 16/09/2020

Xuất khẩu sang Thái Lan: nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ chiếm 53,6% thị phần

Vinanet - Quí I/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp hỗ trợ như: điện thoại các loại và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, máy vi tính sản phẩm điện tử của Việt nam sang Thái Lan đạt 448,5 triệu USD, chiếm 53,6% tổng kim ngạch.

10:34 | 20/04/2016

Những nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu sang Thái Lan 8 tháng năm 2014

Quan hệ thương mại Việt Nam-Thái Lan luôn đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan liên tục tăng, 8 tháng đầu năm 2014 đạt 2,28 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó riêng tháng 8/2014 đạt 361,21 triệu USD, tăng 32% so với tháng 7/2014.

15:08 | 08/10/2014

Quặng và khoáng sản xuất khẩu sang Thái Lan tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan tháng 7/2014 đạt 273,69 triệu USD, tăng 13,3% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm lên gần 1,92 tỷ USD, tăng 3,7 % so với cùng kỳ năm ngoái.

10:58 | 29/08/2014

Xuất khẩu sang Thái Lan tháng 1 giảm gần 7%

Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Thái Lan tháng đầu năm 2014 sụt giảm gần 7% so với tháng cuối năm ngoái, đạt kim ngạch 249,98 triệu USD.

10:46 | 06/03/2014

Hàng hóa xuất khẩu sang Thái Lan 11 tháng đạt gần 2,83 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Thái Lan tăng dần từng năm. Tính đến hết tháng 11 năm 2013, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 2,83 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó riêng tháng 11 xuất khẩu sang Thái Lan đạt 226,96 triệu USD, giảm 22% so với tháng 10/2013.

09:33 | 09/01/2014

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác