Việt Nam xuất siêu sang Nhật Bản

Trong quan hệ buôn bán giữa Việt Nam và Nhật Bản, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong những năm gần đây luôn ở trạng thái xuất siêu.

16:20 | 12/06/2014

Việt Nam liên tục xuất siêu sang Nhật Bản

Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch XNK hàng hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt khoảng 4,02 tỉ USD, tăng 15,1% so với cùng kì năm 2013.

09:49 | 11/03/2014

Việt Nam liên tục xuất siêu sang thị trường Nhật Bản

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt trên 13,65 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2012. Cả năm xuất siêu sang Nhật Bản 2,04 tỉ USD, tăng 36% so với con số ghi nhận được trong cùng kỳ năm 2012.

16:38 | 22/01/2014

Đối tác