Xăng dầu giảm giá từ 15h00 ngày 28/4/2020

Vinanet - Từ 15h00 ngày 28/4/2020, Xăng E5RON92 giảm 401 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 308 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 882 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 674 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 657 đồng/kg.

15:56 | 28/04/2020

Xăng dầu giảm giá từ 15h ngày 15/3/2020

Vinanet - Cụ thể, từ 15h00 ngày 15/3/2020, tăng E5RON92: giảm 2.290 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 2.315 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 1.750 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 1.830 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 1.353 đồng/kg.

16:00 | 15/03/2020

Xăng dầu giảm giá từ 15h00 ngày 14/02/2020

Vinanet - Cụ thể, Xăng E5RON92: giảm 765 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 742 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 961 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 1.108 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 792 đồng/kg.

15:31 | 14/02/2020

Xăng dầu giảm giá từ 15h ngày 31/10/2019

Vinanet - Cụ thể, từ 15h00 ngày 31/10/2019, Xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.

15:49 | 31/10/2019

Xăng dầu giảm giá từ 15h ngày 01/6/2019

Vinanet - Từ 15h ngày 01/6/2019, Xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

15:00 | 01/06/2019

Xăng dầu giảm giá từ 15h ngày 17/5/2019

Vinanet - Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h chiều ngày 17/5, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh giảm, cụ thể: Xăng RON95-III giảm 592 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 81 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 203 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 466 đồng/kg.

15:46 | 17/05/2019

Xăng dầu giảm giá kể từ 00 giờ 00 ngày 01/01/2019

Vinanet -Cụ thể, Xăng E5RON92 giảm 515 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 538 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 1.092 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 818 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 733 đồng/kg.

06:39 | 01/01/2019

Từ 15h chiều ngày 21/11/2018, xăng dầu giảm giá mạnh

Vinanet - Cụ thể, từ 15h ngày 21/11/2018, Xăng E5RON92 giảm 973 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 1.093 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 907 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 844 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 508 đồng/kg.

16:05 | 21/11/2018

Giá xăng giảm 500 đồng/lít

Chiều ngày 7/8/2014, Bộ Tài chính có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu; đồng thời giảm sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng là 300 đồng/lít.

09:02 | 08/08/2014

Giá xăng giảm 300 đồng/lít

Chiều ngày 22/8/2013, Bộ Tài chính đã có thông cáo đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng 300 đồng/lít, giá bán dầu ma-dút giảm tối thiểu 257 đồng/kg. Giá bán điêzen được giữ nguyên. Thời điểm thực hiện từ 8 giờ tối 22/8.

08:53 | 23/08/2013

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác