Sơ kết 06 tháng thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT về hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 19/9/2016, Bộ Công Thương tổ chức sơ kết 06 tháng thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCT về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo một số Sở Công Thương đã tham dự và thảo luận tại Hội nghị.

14:05 | 20/09/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác