Bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh

Vinanet - Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 15/5/2018.

09:35 | 21/05/2018

Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm một loạt thủ tục đầu tư kinh doanh

Vinanet - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 trên 10 lĩnh vực, trong đó có năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh, tiêu chuẩn đo lường, xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm và xuất nhập khẩu...

08:59 | 03/05/2018

Bộ trưởng Bộ Công Thương ký quyết định 'lịch sử'

Vinanet - Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018.

09:25 | 25/09/2017

Bãi bỏ 67 điều kiện kinh doanh nông nghiệp

Bộ NN&PTNT đã ban hành 02 quyết định về việc bãi bỏ những điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại 20 thông tư, quyết định của Bộ trưởng; 33 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và đến nay đã hoàn thành trình Chính phủ ban hành một nghị định.

15:12 | 15/08/2016

Bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 22/2016/TT-BXD về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

09:07 | 07/07/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác