Điện thoại các loại và linh kiện - Mặt hàng duy nhất có kim ngạch XK tỷ USD sang UAE

UAE là một trong những đối tác thương mại quan trọng hàng đầu tại khu vực Trung Đông. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2020, kim ngạch xuất khẩu sang UAE đạt 399,74 triệu USD, tăng 3,26% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch 10 tháng đầu năm lên 3,26 tỷ USD, giảm 23,06% so với cùng kỳ.

11:57 | 17/11/2020

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Anh sụt giảm trong 9 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh giảm 9,32% (đạt 471,11 triệu USD) trong tháng 9 và giảm 14,16% (đạt 3,66 tỉ USD) trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang thị trường này với kim ngạch 9 tháng thu về 1,11 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 30,28% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

15:09 | 26/10/2020

Đối tác