TAG đề án

Khuyến công quốc gia: Phát huy tốt vai trò 'vốn mồi'

Năm 2017, Chương trình khuyến công quốc gia dự kiến được giao 110 tỷ đồng kinh phí thực hiện, nguồn lực này sẽ giúp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả các chương trình, đề án đã thực hiện trong năm vừa qua.

11:19 | 17/02/2017

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vào hệ thống của các tập đoàn phân phối đa quốc gia; tăng kim ngạch, đa dạng chủng loại hàng hóa xuất khẩu; tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài trên tổng giá trị xuất khẩu của cả nước qua từng năm đó là những mục tiêu sẽ được thực hiện trong Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

14:41 | 06/05/2016

Kết quả đề án 254 ” thay máu ngành ngân hàng”

Vinanet -Tái cơ cấu hệ thống các ngân hàng thương mại là một trong những nội dung quan trọng của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam đã được xác định rõ trong Quyết định 254/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ. 

07:16 | 09/08/2015

Thị trường cần cái gì nên sản xuất cái đó!

Vinanet - Thị trường nào cần cái gì thì sản xuất cái đó, chứ không phải sản xuất những cái mình có. Đây là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp (DN) nâng cao sức cạnh tranh khi gia nhập các Hiệp định thương mại tự do.

15:09 | 05/08/2015

Xe

Công nghệ

Hàng tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác