TKV: Nâng tầm công nghệ khai thác

Với mục tiêu gia tăng sản lượng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường..., Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đổi mới công nghệ khai thác theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa.

11:18 | 06/07/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác