Kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập tăng trưởng

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Ai cập đạt 168,03 triệu USD, tăng 39,07% so với cùng kỳ năm trước.

10:16 | 28/07/2014

Thị trường xuất khẩu hàng gốm sứ nửa đầu năm 2011 và sự cạnh tranh toàn cầu

(VINANET) - Theo số liệu thống kê từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu hàng gốm sứ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2011 tăng 11,32% so với cùng kỳ năm trước, đạt 168,5 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong tháng tăng 18,07% so với tháng 5 và tăng 39,35% so với tháng 6/2010 đạt 30,2 triệu USD.

09:18 | 08/08/2011

Nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Ấn Độ 2 tháng đầu năm 2011 tăng 51,3% về kim ngạch

Thức ăn gia súc và nguyên liệu dẫn đầu mặt hàng về kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Ấn Độ 2 tháng đầu năm 2011, đạt 168,9 triệu USD, tăng 71,9% so với cùng kỳ, chiếm 36% trong tổng kim ngạch; đứng thứ hai là bông các loại đạt 40,9 triệu USD, tăng 51,8% so với cùng kỳ, chiếm 8,7% trong tổng kim ngạch.

14:57 | 21/04/2011

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất giảm 7,85% trong tháng 6/2010

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất của Việt Nam tháng 6/2010 đạt 168,80 triệu USD, chiếm 2,39% tổng trị giá nhập khẩu hàng hoá trong tháng, giảm 7,85% so với tháng 5/2010, nhưng tăng 19,42% so với cùng tháng năm trước. Nâng tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hoá chất 6 tháng đầu năm 2010 lên 931,46 triệu USD, chiếm 2,40% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 39,11% so với cùng kỳ năm trước.

12:21 | 06/08/2010

Phần lớn thị trường cung cấp hoá chất cho Việt Nam 5 tháng đầu năm 2010 đều tăng trưởng mạnh

Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hoá chất của Việt Nam tháng 5/2010 đạt 168,8 triệu USD, giảm 0,5% so với tháng 4/2010 nhưng tăng 18% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu hoá chất của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2010 đạt 785,8 triệu USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ, chiếm 2,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước 5 tháng đầu năm 2010.

17:22 | 06/07/2010

Sản lượng đường thế giới tăng

Theo đánh giá mới nhất của FAO, sản lượng đường thế giới trong năm 2007/08 dự báo đạt 168 triệu tấn, ít hơn 1.1 triệu tấn so với dự báo trước đó và cao hơn 2 triệu tấn so với niên vụ năm trước.

14:19 | 22/10/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác