Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (15/7/2019)

Vinanet - Một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực hôm nay là Thông tư về cách tính lương mới cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước.

15:40 | 15/07/2019

Đảng ủy BCT ban hành Chỉ thị về nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên

Trong thời gian qua, với vai trò một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển bền vững; thúc đẩy chuyển dịch tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh; gắn kết chặt chẽ giữa hội nhập với yêu cầu giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, v.v...

11:04 | 05/09/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác