Hôm qua (30/11), quyết định đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ dự trữ của IMF có thể coi như một sự thừa nhận của thế giới đối với nỗ lực quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của chính phủ Trung Quốc. 
Đồng Nhân dân tệ sẽ được xếp loại với đồng USD, Euro, Bảng Anh và Yên vào nhóm đồng tiền thuộc Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF. Quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi Tổng giám đốc IMF, bà Christine Lagarde, tuyên bố ủng hộ đưa đồng tiền này vào nhóm đồng tiền dự trữ quốc tế.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, giỏ các đồng tiền dự trữ của IMF có thay đổi. Năm 1999, IMF đã quyết định đưa đồng Euro vào giỏ thay cho đồng Mark Đức và đồng Franc Pháp cũ. 
Đồng Nhân dân tệ bắt đầu được đưa vào lưu hành sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai và trong suốt nhiều năm chỉ có thể được sử dụng tại nội địa Trung Quốc.
IMF thường xem xét lại cấu trúc của giỏ tiền tệ dự trữ 5 năm một lần. Vào năm 2010, IMF đã từ chối chấp nhận đồng Nhân dân tệ với lý do đồng tiền chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cần thiết.
Trong cuộc họp báo để thông báo quyết định của mình, bà Lagarde nói: “Quyết định đưa Nhân dân tệ vào SDR là sự công nhận cho việc chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách đổi mới thành công và Nhân dân tệ đã hội tụ đủ các điều kiện để đại diện cho kinh tế toàn cầu”.
Có hiệu lực từ ngày 1/10/2016, đồng Nhân dân tệ sẽ chiếm 10,92% tỷ trọng trong SDR, thấp hơn rất nhiều so với tỷ trọng 41,73% của USD, 30,93% của Euro nhưng cao tỷ lệ 8,33% của Yên và 8,09% của Bảng Anh. 
Tỷ lệ hiện nay trong giỏ tiền tệ là 41,9% với đồng USD, Euro (37,4%), Bảng Anh (11,3%) và Yên (9,4%).
Tỷ lệ trong SDR sẽ ảnh hưởng đến lãi suất mà nước đó phải chấp nhận nếu họ vay tiền từ IMF, ngoài ra nó cũng sẽ tác động đến dòng tiền đầu tư vào đồng Nhân dân tệ trong những tháng tới.

Theo Minh Tuấn

VnEconomy

Nguồn: VnEconomy