Tỷ lệ tăng trưởng hàng quý chậm hơn dự báo ​​trong bối cảnh dấu hiệu khác của nền kinh tế Trung Quốc đang dần ổn định trong quý đầu tiên, bao gồm các số liệu bất ngờ tích cực từ thương mại, lạm phát, sản lượng và tín dụng.

Các nhà phân tích dự báo ​ tăng trưởng hàng quý là 1,5% trong quý đầu tiên, nhưng Cục thống kê đã không công bố số liệu hàng quý khi nó phát hành số liệu hàng năm.

 "Tốc độ tăng trưởng 1,1% cho thấy rằng nền kinh tế của Trung Quốc vẫn còn phải đối mặt với áp lực đi xuống," nhà kinh tế cấp cao Chu Hảo tại Commerzbank, đã viết trong một nghiên cứu vào ngày 18/4.

 "Nếu chúng ta tính toán điều chỉnh theo mùa tăng trưởng GDP dựa trên những con số so với quý trước, chúng ta thấy rằng có một khoảng cách lớn (0,4 phần trăm điểm) giữa tăng trưởng GDP thông thường (không điều chỉnh theo mùa) và tốc độ tăng trưởng GDP điều chỉnh theo mùa. Với các nhà kinh tế, chúng tôi luôn luôn thích những con số so với điều chỉnh theo mùa quý trước, trong đó nói rõ hơn về đà tăng trưởng cơ bản, "ông cho biết thêm.

 Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tăng 6,7 trong quý đầu tiên trong năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái, và 6,9% cho cả năm 2015. Đó là mức thấp nhất kể từ năm 2009, nhưng tốc độ áp dụng đối với một nền kinh tế lớn hơn nhiều - khoảng 10 nghìn tỷ USD trong năm 2015.

 Cuối tuần qua, Cục Thống kê cũng được sửa đổi con số tăng trưởng hàng quý cho 3 quý năm 2015.

 Trong quý đầu tiên của năm 2015, tăng trưởng hàng quý điều chỉnh tăng lên đến 1,4% từ 1,3%. Trong quý thứ hai, nó được điều chỉnh giảm xuống 1,8% từ 1,9%, trong khi trong quý thứ tư, tăng trưởng hàng quý được điều chỉnh giảm 1,5 % từ 1,6%.

 Tăng trưởng kinh tế III/2015 vẫn không thay đổi.

 Cục Thống kê cũng điều chỉnh số liệu tăng trưởng hàng quý năm 2014 trong hai quý. Trong quý đầu tiên, con số hàng quý đã được sửa đổi lên đến 1,7% từ 1,6%, và trong quý thứ ba, con số này đã được sửa đổi lên đến 1,9% từ 1,8%.

 Số liệu kinh tế hàng quý năm 2014 quý thứ hai và thứ tư vẫn không thay đổi.

 Tuy nhiên, một số nhà quan sát Trung Quốc, nghi ngờ rằng mức tăng trưởng thực tế có thể thấp hơn nhiều so với những gì các dữ liệu công bố chính thức.

 (1 USD = 6,4792 NDT)

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế -VITIC/Reuters