“Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh không cần thiết thay đổi chính sách tiền tệ trong thời điểm này” , thống đốc Amando Tetangco cho biết sau khi Fed giữ nguyên lãi suất vào ngày 16/3  và dấu hiệu tăng lãi suất hơn nữa vào năm nay.

Ồng Tetangco cho biết, những rủi ro từ sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, “ cần thiết quan tâm hơn đến tăng trưởng nguồn lực trong nước”

Một số nhà kinh tế tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục giữ chính sách không đổi cho đến khi ngân hàng đưa ra chính sách vào quý II/2016 - gọi là hệ thống "hành lang lãi suất", một sự thúc đẩy nhằm hướng dẫn lãi suất thị trường theo hướng chính sách lãi suất chính của mình.

Lần họp tiếp theo về điều chỉnh chính sách diễn ra vào ngày 23/3, duy trì mức lãi suất vay đêm là 4,0% kể từ tháng 10/2014.

Cho đến hiện tại, chính sách tiền tệ vẫn còn phù hợp nhưng chúng tôi có sự linh hoạt. Ngoài ra còn có không gian tài chính dồi dào.

Chính phủ ghi nhận mức thâm hụt ngân sách của 121,7 tỷ peso Philippines (2,62 tỷ USD) trong năm 2015, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu thâm hụt ngân sách 284 tỷ peso, do chưa chi hết.

T.Trang

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế -VITIC/ Reuters