Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc được điều chỉnh là 0,7% trong quý cuối năm 2015, cao hơn chút ít so với ước tính trước đó.
Số liệu này tốt hơn ước tính tăng 0,6% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc trong cuối tháng 1, mặc dù vẫn thấp hơn mức tăng đã điều chỉnh 1,2% đã ghi nhận trong quý 3.
Việc điều chỉnh tăng chủ yếu nhờ yếu tố chi tiêu xây dựng giảm ít hơn ước tính ban đầu.
Hơn một năm trước, kinh tế của nước lớn thứ 4 châu Á tăng 3,1% trong quý 4, cũng tăng từ ước tính 3,0 trước đó.
Trong cả một năm, nền kinh tế liên quan tới thương mại của Hàn Quốc tăng 2,6% bằng ước tính trước đó.
Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Reuters