Để download báo cáo Thị trường cà phê quý II/2018, xin vui lòng nhấp vào link dưới đây:

baocaothitruongcaphequyii2018_XAFG.pdf

Nguồn: Oanh Oanh/Vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng