Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, nguồn cung từ sản xuất trong nước trong tháng đáp ứng đủ mọi nhu cầu. Tính đến 30/10 của niêm vụ 2018/2019, các nhà máy đường ép được hơn 221,3 nghìn tấn mía, sản xuất được 18,16 nghìn tấn đường.
Giá mua mía 10 CCS tại ruộng là 700 – 750 đồng/kg, tại nhà máy là 800 – 820 đồng/kg.
Giá đường thế giới theo chiều hướng tăng, tính đến 30/10 cụ thể với đường trắng 358,95 USD/tấn, tăng gần 10% so với đầu tháng. Trong nước, giá bán buôn đường kính trắng cuối tháng 10 phổ biến 11.400 – 11.900 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước, giá thấp hơn 1.600 – 2.000 đồng/kg.
Hiệp hội mía đường dự báo tháng 11 giá đường thế giới chiều hướng tăng, giá đường trong nước tăng nhẹ.

Nguồn: Phương Nam/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng