Năm 2016, ngành điều đóng góp 2,86 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 5,6% về lượng và tăng 18,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Mỹ là thị trường Việt Nam xuất khẩu hạt điều sang nhiều nhất. Trị giá kim ngạch xuất khẩu hạt điều chiếm 1,16% tổng trị giá kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khấu sang Mỹ năm 2016.
NDH xin giới thiệu bức tranh xuất khẩu của ngành điều năm 2016 và những thị trường mà Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất.

Nguồn: Ndh.vn