Gạo & lương thực khác là thực phẩm quan trọng nhất đối với người Việt Nam; mức tiêu dùng bình quân đầu người đối với gạo & lương thực khác của người Việt luôn ở mức > 10 kg/ tháng/ người. Tuy nhiên, nhu cầu đối với gạo của người Việt đang có chiều hướng giảm, giảm từ 12.4 kg/ tháng/ người năm 2006 còn 10 kg/ tháng/ người năm 2014.

Các thực phẩm quan trọng khác trong bữa ăn của người Việt là trứng gia cầm, rau quả, thịt các loại và tôm, cá.

Có sự khác biệt về nhu cầu đối với các nhóm thực phẩm ở khu vực nông thôn và khu vực thành thị. Trong khi người dân ở nông thôn tiêu thụ gạo & lương thực khác nhiều hơn người dân ở thành thị (10.7 kg/ tháng/ người so với 8.3 kg/ tháng/ người) thì người sống ở thành phố lại có nhu cầu cao hơn đối các loại thực phẩm khác như trứng, rau, thịt, tôm cá, đồ uống,…

Nguồn: Vietdata tổng hợp