Nội dung báo cáo tập trung:

- Đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu rau quả của Việt Nam và tình hình xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản;
- Cung cấp thông tin cụ thể về đặc điểm thị trường, xu hướng thị trường, tình hình tiêu thụ, giá cả, kênh phân phối, cạnh tranh, sản xuất và xuất nhập khẩu rau quả của Nhật Bản;

 

- Đánh giá các quy định trong nhập khẩu rau quả của thị trường Nhật Bản.

Tải toàn bộ báo cáo dưới đây: