Số liệu từ Tổng Cục Hải quan cho biết, tháng 7/2017 Việt Nam đã nhập khẩu 167 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 68 triệu USD, tăng 16,6% về lượng và tăng 11,7% về trị giá so với tháng 6 – đây là tháng thứ hai tăng trưởng liên tiếp – nâng lượng khí hóa lỏng nhập khẩu từ đầu năm đến hết tháng 7 lên 818 nghìn tấn, trị giá 389,9 triệu USD, tăng 22,41% về lượng và tăng 48,02% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 39,8% tổng lượng khí nhập khẩu, đạt 326,3 nghìn tấn, trị giá 164,9 triệu USD, tăng 32,03% về lượng và tăng 55,34% về trị giá.
Đứng thứ hai sau Trung Quốc là thị trường UAE, tuy đứng thứ hai nhưng tốc độ nhập khẩu từ thị trường này trong 7 tháng đầu năm tăng mạnh vượt trội cả về lượng và trị giá, tăng lần lượt 123,08% và 168,34%, đạt tương ứng 245,9 nghìn tấn, trị giá 107,9 triệu USD, kế đến là thị trường Saudi Arabia với lượng nhập 44,8 nghìn tấn, trị giá 18 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2016 giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 51,41% và 47,26%.
Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu từ các thị trường khác nữa như Indoensia, Malaysia, Hàn Quốc và Quata.
Đáng chú ý so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng trong 7 tháng đầu năm nay có thêm thị trường Australia với lượng nhập 44 nghìn tấn, trị giá 24,5 triệu USD, nhưng thiếu vắng thị trường Qata.
Nhìn chung, 7 tháng đầu năm nhập khẩu khí hóa lỏng từ các thị trường phần lớn đều suy giảm cả lượng và trị giá, chiếm 66,6% trong đó giảm mạnh nhất thị trường Hàn Quốc, giảm 87,99% về lượng và giảm 74,13% về trị giá tương ứng trên 1 triệu tấn, trị giá 1,1 triệu USD. Ở chiều ngược lại thị trường với tốc độ tăng trưởng chỉ chiếm 33,3%.
Thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 7 tháng năm 2017

Thị trường

7T/2017

 

So sánh cùng kỳ năm 2016 (%)

Tấn

USD

Lượng

Trị giá

Tổng

818.029

389.956.339

22,41

48,02

Trung Quốc

326.312

164.956.001

32,03

55,34

UAE

245.950

107.934.345

123,08

168,34

Saudi Arabia

44.852

18.075.247

-51,41

-47,26

Indonesia

26.613

13.797.388

-31,28

-17,87

Malaixia

2.601

1.326.435

-21,37

-2,46

Hàn Quốc

1.032

1.169.412

-87,99

-74,31

(tính toán theo số liệu của TCHQ)
Thị trường
Đầu tháng 7 một số công ty gas tại TP.HCM: Saigon Petro, Pacific Petro gas… đã thông báo giá gas bán lẻ áp dụng từ ngày 1/7/2017 giảm 10.000 đồng/bình 12 kg so với đầu tháng 6. Theo đó, giá gas bán lẻ trên thị trường dao động ở mức từ 278.000 đến 286.000 đồng/bình. Nguyên nhân giá gas giảm, bởi trong tháng 7 giá gas thế giới nhập khẩu giảm 32,5 USD/tấn (xuống mức 355 USD/tấn) kéo theo sự điều chỉnh giá gas bán lẻ trong nước.
Như vậy, giá gas liên tiếp giảm trong 4 tháng gần đây với tổng mức giảm gần 70.000 đồng. Riêng giá gas tháng 6 không điều chỉnh do giá gas thế giới giữ mức ổn định. Tính tổng cộng từ đầu năm đến hết tháng 7, giá khí gas trong nước đã 7 lần điều chỉnh (4 lần giảm và 3 lần tăng).
Tương quan điều chỉnh giá khí trong nước và giá khí nhập khẩu
7 tháng 2017