Xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia đạt 2,7 tỷ USD tính đến tháng 8/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia trong tháng 8/2020 đạt 332,94 triệu USD, giảm 25,45% so với tháng trước đó, dẫn đến tổng kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm cũng giảm 7,83% so với cùng kỳ, đạt 2,7 tỷ USD.

08:30 | 24/09/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang UAE giảm 32,15% về kim ngạch trong 8 tháng/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang UAE trong tháng 8/2020 đạt 520,14 triệu USD, tăng 26,08% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tính từ tháng 1 – tháng 8/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này lại sụt giảm khá 32,15% so với cùng kỳ đạt 2,48 tỷ USD.

08:00 | 24/09/2020

Kim ngạch nhập khẩu từ Achentina tháng 8 đạt 2,25 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Achentina trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 2,25 tỷ USD, tăng 8,7% so với mức 1,87 tỷ USD cùng kỳ 2019.
 

11:39 | 23/09/2020

Kim ngạch xuất khẩu sang Australia tháng 8 tăng 12,62%

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia tháng 8/2020 đạt 365,81 triệu USD tăng 16,62% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,33 tỷ USD, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước.

11:12 | 23/09/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand trong 8T/2020 tăng nhẹ

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975, trong đó hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ và ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều cho đến quý 1/2020 đã được ghi nhận trên 1 tỷ USD. Hai nước đang hướng đến hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên mức 1,7 tỷ USD trong năm 2020.

08:00 | 21/09/2020

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức đạt 4,38 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức trong tháng 8/2020 đạt 580,17 triệu USD, tăng 15,69% so với tháng trước đó; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 4,38 tỷ USD, giảm nhẹ 1,12% so với cùng kỳ năm ngoái.

10:53 | 20/09/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác