Xuất khẩu sắt thép năm 2020 tăng trưởng cao

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép của cả nước trong năm 2020 đạt 9,86 triệu tấn, trị giá gần 5,26 tỷ USD, giá trung bình 533,4 USD/tấn, tăng mạnh 47,9% về lượng, tăng 25% về kim ngạch nhưng giảm 15,5% về giá so với năm 2019.

22:54 | 23/01/2021

Thị trường xuất khẩu than đá năm 2020

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2020 xuất khẩu than đá ra thị trường nước ngoài giảm 20,5% về lượng, giảm 29% về kim ngạch và giảm 10,9% về giá so với năm 2019, đạt 909.630 tấn, tương đương 119,62 triệu USD, giá trung bình 131,5 USD/tấn.

08:25 | 22/01/2021

Năm 2020 nhập khẩu xăng dầu giảm mạnh cả lượng và kim ngạch

Theo thống  kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại trong năm 2020 đạt 8,27 triệu tấn, tương đương 3,33 tỷ USD, giá trung bình 402,4USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với năm 2019, với mức giảm tương ứng 17,9%, 45,7% và 33,9%.

08:47 | 19/01/2021

Các thị trường chính cung cấp giấy cho Việt Nam 11 tháng năm 2020

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2020, cả nước nhập khẩu 1,84 triệu tấn giấy các loại, tương đương trên 1,5 tỷ USD, giá trung bình 814,7 USD/tấn, tăng nhẹ 0,1% về lượng nhưng giảm 7,3% về kim ngạch và giảm 7,4% về giá so với 11 tháng năm 2019.

08:40 | 12/01/2021

Nhập khẩu ô tô 11 tháng năm 2020 giảm mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 92.261 chiếc, kim ngạch 2,03 tỷ USD, giảm 30,5% về số lượng và giảm 31,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

08:42 | 05/01/2021

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Đài Loan 11 tháng 2020 giảm 14%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Đài Loan đạt 15 tỷ USD, tăng 8.2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 46% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này.
 

19:11 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Canada 11 tháng 2020 giảm 14%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Canada đạt 659 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng lúa mì được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 10,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này.

 

16:10 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil đạt 2,5 tỷ USD

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng ngô được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này, chiếm 18,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil.
 

14:18 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo 11 tháng đầu năm giảm hơn 13%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo đạt 263 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 30,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo.
 

11:37 | 31/12/2020

Đối tác