Năm 2017 là năm hoạt động XNK có mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11, tổng trị giá XNK của Việt Nam ước đạt 38,2 tỷ USD, giảm 0,5 % so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 4,9%.

Với kết quả ước tính trên trong 11 tháng/2017, tổng trị giá XNK đạt 384,74 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 193,75 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 190,99 tỷ USD, tăng 21%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 11/2017 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến hết tháng 11 năm 2017 đạt 2,76 tỷ USD, chiếm 0,7% kim ngạch nhập khẩu.

Đáng chú ý, kết quả XNK trong 11 tháng qua vượt xa so với cả năm 2016 tới 33,36 tỷ USD (năm 2016 đạt 351,38 tỷ USD).

Thêm một trong tin đang chú ý là ước tính hết tháng 11, mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã vượt qua dệt may trở thành ngành hàng xuất khẩu lớn thứ 2 của nước ta. Cụ thể, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt hơn 23,61 tỷ USD, tăng 38,13%; trong khi dệt may ước đạt 23,58 tỷ USD, tăng 9,5%.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả xuất khẩu vẫn là điện thoại và linh kiện ước đạt 41,92 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước; so với cùng kỳ năm trước.

Những mặt hàng xuất khẩu lớn khác như: Giày dép đạt 13,02 tỷ USD, tăng 11,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trị ước đạt 11,54 tỷ USD, tăng 27%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,87 tỷ USD, tăng 10,5%...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất là thủy sản ước đạt gần 7,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Baohaiquan.vn