Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, nhập khẩu đậu tương của cả nước trong tháng 6/2018 giảm cả về lượng và trị giá – đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp, giảm lần lượt 26,1% và 25,6% tương ứng với 116,8 nghìn tấn; 52,5 triệu USD.
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2018, đã nhập 836,8 nghìn tấn đậu tương, trị giá 365,5 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và 8,9% trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Như vậy, sau khi tăng mạnh ở tháng 2/2018 và tốc độ tăng đã giảm dần từ tháng 3 đến tháng 4, sang đến tháng 5,6 nhập khẩu mặt hàng đậu tương giảm liên tiếp.
Tình hình nhập khẩu đậu tương tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2018

 

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

+/- So sánh với tháng trước (%)

Lượng

Trị giá

Tháng 1

42.464

19.218.985

-75,7

-74,5

Tháng 2

97.220

40.483.030

+128,9

+110,6

Tháng 3

115.197

50.201.235

+18,5

+24,0

Tháng 4

171.048

75.480.483

+48,5

+50,4

Tháng 5

158.086

70.697.826

-7,6

-6,3

Tháng 6

116.889

52.566.718

-26,1

-25,6

(Nguồn số  liệu: TCHQ)

Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu từ Canada, Mỹ, Brazil và các nước khác (trừ EU, ASEAN).
Trong số những thị trường nhập khẩu đậu tương thì Mỹ là thị trường có lượng nhập nhiều nhất, chiếm tới 60% tổng lượng nhóm hàng, đạt 502,1 nghìn tấn, trị giá 214,5 triệu USD, tăng 31,64% về lượng và 27,56% trị giá, mặc dù giá nhập bình quân 427,26 USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Tính riêng tháng 6/2018, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ đạt 105,2 nghìn tấn, 46,9 triệu USD, tăng đột biến gấp tới 4 lần về lượng và 4 lần trị giá so với tháng 5 (tức tăng 381,82% về lượng và 383,8% trị giá), giá nhập bình quân 445,96 USD/tấn, tăng 0,41%. Nếu so với tháng 6/2017 thì nhập đậu tương từ Mỹ cũng tăng mạnh, gấp 1,3 lần về lượng và 1,33 lần trị giá, giá nhập bình quân tăng 3,32%.
Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai sau Mỹ là Brazil, tuy nhiên nhập từ thị trường này lại suy giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ mặc dù giá nhập bình quân tăng. Cụ thể, giảm 29,73% về lượng và giảm 24,89% trị giá, tương ứng với 257,2 nghìn tấn, trị giá 113,9 triệu USD, giá nhập bình quân 442,72 USD/tấn, tăng 6,89%.
Cuối cùng là thị trường Canada với 60,9 nghìn tấn, trị giá 28,8 triệu USD, giảm 54,75% về lượng và giảm 54,63% trị giá, giá nhập bình quân tăng 0,26% đạt 472,84 USD/tấn.