Trong tháng 4, ước tính cả nước nhập siêu 800 triệu đô la Mỹ, nâng tổng mức nhập siêu trong 4 tháng đầu năm lên đến 2,74 tỉ đô la Mỹ.
Theo Tổng cục Thống kê, mức nhập siêu này bằng khoảng 4,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm nay ước tính đạt 61,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt khoảng 17,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,1%.
Về thị trường xuất khẩu 4 tháng đầu năm, theo cơ quan thống kê, hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều tăng nhập khẩu hàng hóa nước ta. Cụ thể, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 11,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đến là EU đạt 11,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,8%; Trung Quốc đạt 8,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,1%; ASEAN đạt 6,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 26%; Nhật Bản đạt 5,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,3%; Hàn Quốc đạt 4,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 32%.
Ở chiều ngược lại, Tổng cục Thống kê cho biết kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 64,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt khoảng 25,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,4% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 38,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 25,3%.
Về thị trường nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 17,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 13,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,3%; ASEAN đạt 8,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,4%; Nhật Bản đạt 5,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,9%; EU đạt 3,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,3%; Mỹ đạt 3 tỉ đô la Mỹ, tăng 23,1%.
Nếu đúng như số liệu trên thì tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu gần 2,8 tỉ đô la Mỹ, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu khoảng 8,5 tỉ đô la Mỹ và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,7 tỉ đô la Mỹ.
Tuy nhiên, số liệu chính thức của cơ quan thống kê cung cấp là cả nước nhập siêu 2,74 tỉ đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,49 tỉ đô la Mỹ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 5,75 tỉ đô la Mỹ.
Trong năm 2016, Việt Nam ước xuất siêu 2,68 tỉ đô la trong thương mại hàng hóa, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỉ đô la của năm 2015.
Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trong 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng dệt may đạt 7,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,1%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 44,3%; giày, dép đạt 4,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 4 tỉ đô la Mỹ, tăng 38,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,4%; thủy sản đạt 2,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 9%; cà phê đạt 1,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 21,7% (lượng giảm 8,8%); rau quả đạt 1 tỉ đô la Mỹ, tăng 32,1%; dầu thô đạt 933 triệu đô la Mỹ, tăng 34,9% (lượng giảm 6,1%).
Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm so với cùng kỳ năm trước. Gạo đạt 823 triệu đô la Mỹ, giảm 8,1% (lượng giảm 8,8%); hạt tiêu đạt 467 triệu đô la Mỹ, giảm 16% (lượng tăng 11,2%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 416 triệu đô la Mỹ, giảm 1,6% (lượng tăng 2%).
Trong 4 tháng đầu năm 2017, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 38,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 24,7%; điện thoại và linh kiện đạt 4 tỉ đô la Mỹ, tăng 22,2%; sắt thép đạt 3,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,4%; chất dẻo đạt 2,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 32,2%; xăng dầu đạt 2,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 45,1% (lượng giảm 6,4%); kim loại thường khác đạt 1,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,8%; sản phẩm chất dẻo đạt 1,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,8%; sản phẩm hóa chất đạt 1,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 22,8%; hóa chất đạt 1,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 37,6%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 30,9%.
Nguồn: Lê Hoàng/TBKTSG