Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4/2018 thặng dư 357 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 4/2018 thặng dư 3,1 tỷ USD.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2018 (từ 1/04 đến 15/4/2018) đạt 17,36 tỷ USD, giảm 17,3% (tương ứng giảm 3,6 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 3/2018.

Trong 15 ngày đầu tháng 4/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 10,99 tỷ USD, giảm 20,6% tương ứng giảm 2,85 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2018. Tính đến hết ngày 15/4/2018 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 82,42 tỷ USD, tăng 17,7%, tương ứng tăng 12,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 4/2018 đạt thặng dư 1,34 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/4/2018 lên gần 9,41 tỷ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2018 đạt 8,86 tỷ USD, giảm 20,8% (tương ứng giảm 2,33 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018. Tính đến hết ngày 15/4/2018 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  64,41 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng 11,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 3/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 4/2018 biến động ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 25,6%, tương ứng giảm 654 triệu USD; hàng dệt may giảm 16,6%, tương ứng giảm 206 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 17,2%, tương ứng giảm 204 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 22,4%, tương ứng giảm 187 triệu USD; sắt thép các loại giảm 47,6%, tương ứng giảm 121 triệu USD; …

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,16 tỷ USD, giảm  22,1% (tương ứng giảm 1,75 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2018 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  45,92 tỷ USD, tăng 24,3% tương ứng tăng 8,97 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm đến 71,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2018 đạt 8,5 tỷ USD, giảm 13,3% ( tương ứng giảm 1,3 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018. Tính đến hết ngày 15/4/2018 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 61,61 tỷ USD, tăng 11,4% (tương ứng tăng 6,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 3/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 4/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 32,2%, tương ứng giảm 632 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 11,8%, tương ứng giảm 168 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 31,3%, tương ứng giảm 122 triệu USD; kim loại thường khác giảm 14,5%, tương ứng giảm 48 triệu USD; … Trong khi đó, ngô tăng 2,9 lần, tương ứng tăng 93 triệu USD; sắt thép các loại tăng 7%, tương ứng tăng 28 triệu USD; lúa mì tăng 42,4%, tương ứng tăng 18 triệu USD;…

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 4/2018 đạt 4,83 tỷ USD, giảm 18,5% (tương ứng  giảm 1,1 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 3/2018. Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2018 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 36,5 tỷ USD, tăng 10,3%, tương ứng tăng 3,4 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Baohaiquan.vn