Kết thúc năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 1,3 triệu tấn khí hóa lỏng đạt kim ngạch 711 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 43,8% về kim ngạch so với năm 2016. Giá nhập bình quân đạt 521,49 USD/tấn, tăng 29,89%.

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm tới 42% tổng lượng nhóm hàng, với 567 nghìn tấn đạt 309,1 triệu USD, tăng 21,83% về lượng và 54,53% về kim ngạch so với năm 2016. Thị trường đứng thứ hai là UAE, tăng 181,17% về lượng và 266,36% về kim ngạch, đạt 383,5 nghìn tấn 188,9 triệu USD. Kế đến là Saudi Arabia, Thái Lan, Australia, Indoensia…

Đặc biệt năm 2017 nhập khẩu từ thị trường Australia tăng vượt trội, tuy chỉ đạt 44 nghìn tấn 24,5 triệu USD, nhưng so với năm 2016 gấp hơn 19,1 lần về lượng và 31,6 lần về trị giá. Giá nhập bình quân 556,8 USD/tấn, tăng 65,79%. Ngược lại, nhập từ thị trường Cô Oét giảm mạnh cả lượng và trị giá, giảm tương ứng 75,3% và 71,9%.
Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí năm 2017 có thêm thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với lượng nhập 4,2 nghìn tấn, trị giá 1,9 triệu USD.
Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng năm 2017

(Nguồn số liệu Tổng cục Hải quan)

Nguồn: Vinanet