Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu dầu mỡ động thực vật trong 9 tháng đầu năm 2018 trị giá 547,47 triệu USD, chiếm 0,3% tỷ trọng hàng nhập khẩu cả nước, tăng nhẹ 0,8% so với 9 tháng đầu năm 2017; trong đó riêng tháng 9/2018 nhập khẩu 64,58 triệu USD, tăng 0,7% so với tháng liền kề trước đó nhưng giảm 10,3% so với cùng tháng năm trước.

Dầu mỡ động thực vật được nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ thị trường Đông Nam Á chiếm 87,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 480,99 triệu USD trong 9 tháng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng tháng 9 nhập khẩu từ thị trường này 58,67 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng 8/2018 nhưng giảm 11% so với tháng 9/2017.

Trong khu vực Đông Nam Á thì nhập khẩu từ Malaysia nhiều nhất 252,85 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập từ Indonesia 204,22 triệu USD, tăng mạnh 73,3%; nhập từ Thái Lan 22,65 triệu USD, tăng 82%.

Đứng sau thị trường Đông Nam Á là thị trường Trung Quốc chiếm 2,1%, đạt 11,64 triệu USD, tăng 44,3% so cùng kỳ; nhưng riêng tháng 9 thì nhập khẩu từ thị trường này lại sụt giảm rất mạnh tới 42,4% so với tháng 8/2018 và giảm 65,7% so với tháng 9/2017, chỉ đạt 0,43 triệu USD.

Ngoài ra, dầu mỡ độngthực vật còn được nhập từ thị trường Chile 8,63 triệu USD, giảm 32,8%. Nhập khẩu từ Australia mặc dù chỉ đạt 5,63 triệu USD nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 130,7%. Nhập khẩu từ Ấn Độ cũng tăng 23,9%, đạt 5,54 triệu USD.

Tuy nhiên, nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore lại sụt giảm với mức giảm tương ứng 28,8%, 22,4% và 12,4% so với cùng kỳ.  

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật 9 tháng đầu năm 2018

ĐVT: USD

Thị trường

T9/2018

+/- so với T8/2018(%)*

9T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)*

Tổng kim ngạch NK

64.577.700

0,67

547.446.139

0,82

Malaysia

28.805.512

-5,89

252.850.779

-25,08

Indonesia

26.831.982

2,49

204.217.549

73,28

Thái Lan

2.868.295

329,79

22.648.799

82,14

Trung Quốc

425.839

-42,36

11.642.001

44,26

Chile

1.020.657

28,77

8.634.464

-32,76

Australia

300.626

-65,08

5.626.194

130,71

Ấn Độ

256.028

-18,01

5.543.153

23,93

Mỹ

385.543

21,02

4.645.639

-28,83

Hàn Quốc

461.842

61,88

3.140.222

-22,38

Singapore

165.685

23,03

1.276.031

-12,35

 (*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)