Áo – đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) với kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2016 là 3 tỷ USD – sang năm 2017, cụ thể là 6 tháng đầu năm, thương mại giữa hai nước đạt 1,5 tỷ USD. Trong đó Việt Nam nhập khẩu từ thị trường Áo 192,7 triệu USD, nhưng ngược lại Việt Nam xuất sang thị trường Áo đạt 1,3 tỷ USD, tăng 15,52% so với cùng kỳ năm 2016, theo số liệu thống từ TCHQ Việt Nam.

Thị trường Áo nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu các mặt hàng như điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị, hàng dệt may, giày dép,... trong đó điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất trong 6 tháng đầu năm nay, chiếm 81,5% tổng kim ngạch, đạt 1,1 tỷ USD tăng 16,32%.
Tuy là mặt hàng chỉ đứng thứ hai về kim ngạch, nhưng tốc độ xuất khẩu hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng của Việt Nam sang Áo lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 73,03%, đạt 20 triệu USD, kế đến là hàng dệt may, tăng 32,64% đạt 19,9 triệu USD.
Đáng chú ý so với cùng kỳ năm trước, chủng loại hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Áo có sự thay đổi, nếu như 6 tháng 2017 xuất khẩu sang Áo có thêm mặt hàng gốm sứ nhưng lại thiếu vắng sản phẩm mây tre cói thảm.
Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay xuất khẩu sang thị trường Áo các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng, chiếm 66,6% và mặt hàng suy giảm chỉ chiếm 33,3% trong đó giảm mạnh nhất là mặt hàng gỗ và sản phẩm giảm 31,12%, tương ứng với 574,3 nghìn USD.

Tình hình xuất khẩu sang thị trường Áo 6 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Mặt hàng

6 tháng 2017

6 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

1.367.662.963

1.183.885.238

15,52

điện thoại các loại và linh kiện

1.114.748.080

958.350.861

16,32

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

20.065.254

11.596.695

73,03

hàng dệt,may

19.949.711

15.040.670

32,64

giày dép các loại

17.161.185

17.174.418

-0,08

nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.799.836

3.688.154

3,03

gỗ và sản phẩm gỗ

574.318

833.778

-31,12

(Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)