Tháng 9/2016, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm của cả nước là 200,1 triệu USD, giảm 5,7% so với tháng 8/2016 – đây là tháng thứ ba giảm liên tiếp – tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2016, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,9 tỷ USD, tăng 16,44% so với cùng kỳ năm trước, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu dược phẩm từ 28 quốc gia trên thế giới, trong đó Pháp là nguồn cung chính cho Việt Nam, chiếm 14% tổng kim ngạch, đạt 232 triệu USD, tăng 11,49%, đứng thứ hai là Ấn Độ, đạt 208,6 triệu USD, chiếm 12%, tăng 14,51% và Đức 181,3 triệu USD, tăng 23,01% so với cùng kỳ năm 2015…

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu dược phẩm từ các thị trường đều với tốc độ tăng trưởng dương, chiếm tới 71,4%, trong đó nhập từ  Hà Lan tăng mạnh vượt trội, tăng 99,16%, đạt 32,7 triệu USD, ngoài ra nhập từ các thị trường có tốc độ tăng trưởng khá như: Indonesia tăng 66,39%, Nhật Bản tăng 48,48%... Ngược lại, nhập từ các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 28,5% và nhập từ Singapore giảm mạnh nhất, giảm 30,87% tương ứng với 8 triệu USD.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu dược phẩm 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC