Việt Nam xuất khẩu sang Vương quốc  Bỉ, giày dép là mặt hàng chủ lực, chiếm 42,5% tổng kim ngạch, đạt 744,2 triệu USD, tăng 15,64%. Đứng thứ hai là mặt hàng dệt may, đạt 182,3 triệu USD, tăng 10,29% và kế đến là cà phê, tăng 10,92%, đạt kim ngạch 124,9 triệu USD.

Nhìn chung,11 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu hàng hóa sang Bỉ đều tăng trưởng dương ở các mặt hàng, số này chiếm 65% và xuất khẩu hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng mạnh vượt trội, tăng 164,52%, ngược lại số hàng hóa với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 35% và xuất khẩu sắt thép giảm mạnh nhất, giảm 41,88%, tương ứng với 15,8 triệu USD.

Đối với nhóm hàng nông sản, trong thời gian này xuất khẩu sang Bỉ phần lớn đều suy giảm kim ngạch, trong đó chỉ có hạt tiêu là tăng khá nhất, tăng trên 20%, đạt kim ngạch 7,6 triệu USD.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Vương Quốc Bỉ 11 tháng 2016

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ TCHQ)