Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 10/2016 cả nước đã xuất khẩu 42,3 triệu USD giấy và sản phẩm từ giấy, tăng 7,9% so với tháng 9, nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này 10 tháng đầu năm 2016 lên 413,4 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Giấy và sản phẩm giấy của Việt Nam đã có mặt tại 16 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang các nước châu Á, chiếm tới 72%, trong đó chủ yếu xuất sang Nhật Bản, Đài Loan, chiếm lần lượt 21% và 19%, tương ứng với 74,1 triệu USD và 67 triệu USD.

Châu á – thị trường chính xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Trong 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch lớn nhất, 77,4 triệu USD, tăng 0,79% so với cùng kỳ, đứng thứ hai là Nhật Bản và Đài Loan, tăng lần lượt 13,76% và tăng 5,2%, kế đến là thị trường Campuchia, tăng 12,18%, đạt 32,4 triệu USD.

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu giấy và sản phẩm sang các thị trường đều với tốc độ tăng trưởng dương, chiếm tới 63%, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh vượt trội, tăng 36,74%, tuy kim ngạch chỉ đạt 3,1 triệu USD, ngược lại xuất khẩu sang các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 37% và xuất sang Hongkong giảm mạnh nhất, giảm 13,15% so với cùng kỳ.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC