Về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hà Lan thời gian này, thì máy vi tính, điện thoại, giày dép và dệt may là những nhóm hàng tiếp tục đứng đầu danh sách về kim ngạch. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất 29%, đạt 860,2 triệu USD, tăng 8,82%, đứng thứ hai là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 566,1 triệu USD, tăng 8,48% và kế đến là giày dép các loại, đạt 227,7 triệu USD, tăng 4,03%...
Nhìn chung, 5 tháng đầu năm 2018 kim ngạch hàng hóa xuất sang Hà Lan đều tăng trưởng chiếm 62,9%. Nếu như cùng kỳ năm trước phương tiện vận tải và phụ tùng là nhóm hàng có mức độ tăng trưởng mạnh, thì ngược lại năm nay lại suy giảm 7,47% thay vào đó là nhóm hàng kim loại thường khác và sản phẩm tăng 148,59% tuy kim ngạch chỉ đạt 2,5 triệu USD. Đối với những nhóm hàng kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 37% và xuất khẩu cao su giảm mạnh nhất 46,2% tương ứng với 4,3 triệu USD.
Qua bảng số liệu cho thấy, phần lớn các mặt hàng thuộc nhóm hàng nông sản đều sụt giảm kim ngạch, ngoài cao su giảm mạnh thì xuất khẩu gạo, hạt tiêu và cà phê giảm lần lượt 32,27%; 22,53% và 17,8% tương ứng với 679,9 nghìn USD; 14,7 nghìn USD và 11,3 nghìn USD.
Không chỉ nhóm hàng kim loại và sản phẩm có tốc độ tăng vượt trội, còn có một số mặt hàng khác cũng có tốc độ tăng trưởng đáng kể như: máy ảnh máy quay phim và linh kiện, hàng thủy sản và sản phẩm từ cao su tăng tương ứng 98,88%;  63,05% và 78,75%.
Đặc biệt, xuất khẩu sang Hà Lan thời gian này trong cơ cấu hàng hóa có thêm nhóm hàng than đá, tuy nhiên mới chỉ đạt 180 tấn, trị giá 69,4 nghìn USD.