Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt  Nam, tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2016, Việt Nam đã thu về từ thị trường Pháp trên 2,1 tỷ USD, tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong số 25 chủng loại hàng hóa xuất khẩu sang Pháp trong thời gian này, thì điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất, đạt 721,6 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, tốc độ xuất khẩu mặt hàng này lại giảm giảm 13,8%, ngược lại đối với hàng dệt may, tuy chỉ đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu, đạt 615,5 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 155,34%, kế đến là hàng giày dép các loại, tăng 7,51%, đạt 328,6 triệu USD…

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang thị trường Pháp các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn, 68% ngoài hàng dệt may có tốc độ tăng trưởng mạnh còn có các mặt hàng với tốc độ tăng trưởng khá như: hạt điều tăng 62,09%, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 47,83% và phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 33,19%. Ngược lại, các mặt hàng với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 32%, trong đó xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất, giảm 42,85%, tương ứng với 168,5 nghìn USD.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp 9 tháng 2016

Nguồn số liệu: TCHQ

 

Nguồn: VITIC