Tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hà Lan gần 5,4 tỷ USD, tăng 26,66% so với cùng kỳ năm 2016, thống kê sơ bộ của TCHQ.

Trong rổ hàng hóa Việt Nam xuất sang Hà Lan 11 tháng 2016, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 29,1% tổng kim ngạch, đạt 1,5 tỷ USD, tăng 57,51% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 952,1 triệu USD, tăng 30,73%, kế đến là giày dép các loại, tăng 12,49%, đạt 529,5 triệu USD…

Nhìn chung, 11 tháng 2016, xuất khẩu sang Hà Lan các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng dương,  số mặt hàng này chiếm 88%, trong đó xuất khẩu hàng hóa chất tăng mạnh vượt trội, tăng 223,43%, tuy kim ngạch chỉ đạt 23,4 triệu USD, ngược lại, số hàng hóa có tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 22% và xuất khẩu kim loại thường và sản phẩm giảm mạnh nhất, giảm 24,16%.

Ngoài mặt hàng hóa chất, còn có một số mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng khá trên 100% như máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 178,37%...

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Hà Lan 11 tháng 2016