Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, năm 2016 xuất khẩu hàng mây, tre, cói đạt 262,9 triệu USD, tăng 1,18% so với năm 2015. Tính riêng tháng 12/2016, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 26,1 triệu USD, tăng 5,3% so với tháng trước – đây là tháng kim ngạch tăng trưởng thứ ba liên tiếp.

Hàng mây, tre, cói của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang các nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Pháp…. trong đó Hoa Kỳ là thị trường chủ lực, đạt kim ngạch cao nhất 61,9 triệu USD, chiếm 23,5% tổng kim ngạch, tăng 0,9% so với năm 2015.

Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, tăng 2,18% đạt 42,9 triệu USD, kế đến là Đức, tuy đứng thứ ba trong bảng xếp hạng kim ngạch, nhưng tốc độ xuất khẩu mặt hàng này giảm nhẹ, giảm 2,6% so với năm trước, tương ứng với 32 triệu USD.

Nhìn chung, năm 2016 tốc độ xuất khẩu hàng mây tre cói sang các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn, chiếm 77,7% và xuất sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh vượt trội, tăng 37,99% tuy kim ngạch chỉ đạt 7,2 triệu USD, ngược lại số thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 22,2% và xuất sang Nga giảm mạnh nhất, giảm 33,92%.

Đáng chú ý, ngoài thị trường Trung Quốc, xuất sang một số thị trường khác có tốc độ tăng trưởng khá như: Đài Loan, Đan Mạch…

Thị trường xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói năm 2016

                                                                           ĐVT: USD

Thị trường

Năm 2016

So với năm 2015 (%)

Tổng

262.927.483

1,18

Hoa Kỳ

61.926.988

0,90

Nhật Bản

42.938.891

2,18

Đức

32.015.345

-2,60

Hà Lan

12.590.092

0,77

Hàn Quốc

11.276.314

6,83

Anh

9.732.052

4,08

Pháp

8.212.961

10,46

Australia

8.102.064

-23,58

Đài Loan

7.729.452

24,46

Trung Quốc

7.289.277

37,99

Tây Ban Nha

7.112.914

8,58

Canada

5.972.167

1,41

Italia

5.715.404

9,65

Thuỵ Điển

5.330.654

-0,62

Ba Lan

4.065.767

3,24

Đan Mạch

2.781.286

16,00

Bỉ

2.488.693

8,22

Nga

742.515

-33,92