Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 71,47 tỷ USD, tăng 20,8% tương ứng tăng 12,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017.

Trong kỳ 2 tháng 3/2018 (từ 16/3/2018 đến 31/3/2018), kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt gần 21 tỷ USD,  tăng 10,2% tương ứng tăng 1,94 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2018. Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 13,84 tỷ USD, tăng 7,9% tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD so với nửa đầu tháng 3/2018.

Trong kỳ 2 tháng 3 năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu gần 1,39 tỷ USD, qua đó nâng mức thặng dư của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2018 lên gần 2,7 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2018 đạt 11,19 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 1,23 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 3/2018.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 3/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 3/2018 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 27,9%, tương ứng tăng 183 triệu USD; hàng dệt may tăng 15,1%, tương ứng tăng 163 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 11,8%, tương ứng tăng 126 triệu USD; sắt thép các loại tăng 84,3%, tương ứng tăng 116 triệu USD; hàng thủy sản tăng 33,7%, tương ứng tăng 102 triệu USD…Tuy nhiên, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện trong kỳ giảm nhẹ 6%, tương ứng giảm 162 triệu USD.

Như vậy, tính đến hết tháng 3 năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 55,56 tỷ USD, tăng 24,8%  tương ứng tăng 11,05 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 3/2018 đạt 7,91 tỷ USD, tăng 7,7% tương ứng 568 triệu USD so với kỳ 1 tháng 3/2018, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng/2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên  39,76 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2018 đạt 9,81 tỷ USD, tăng 7,7% (tương ứng tăng 704 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 3/2018.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 3/2018 tăng so với kỳ 1 tháng 3/2018 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 13%, tương ứng tăng 226 triệu USD; vải các loại tăng 41%, tương ứng tăng 152 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 9,3%, tương ứng tăng 121 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 18,9%, tương ứng tăng 85 triệu USD….

Như vậy, tính đến hết tháng 3/2018, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 52,87 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 6,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 5,93 tỷ USD, tăng 8,1%  tương ứng tăng 444 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 3/2018, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng/2018 của nhóm các doanh nghiệp này lên  31,71 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Baohaiquan.vn