Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tháng 6/2017 cả nước đã nhập khẩu 64,4 triệu USD dầu mỡ động thực vật, tăng 23,4% so với tháng 5 – đây là tháng thứ hai tăng liên tiếp – nâng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2017 lên 349,8 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam nhập khẩu từ các thị trường như Malaysia, Indonesia, Achentina, Chile…. trong đó chủ yếu nhập từ Malaysia chiếm 61,5% tổng kim ngạch, đạt 215,3 triệu USD, tăng 9,32%. Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai là Indonesia, tăng 7,89%, đạt 72,8 triệu USD.
Đặc biệt, tuy đứng thứ ba trong bảng xếp hạng kim ngạch, nhập khẩu dầu mỡ động thực vật từ thị trường Achentina lại tăng mạnh đột biến, tăng gấp hơn 7,8 lần so với cùng kỳ năm 2016 (tức tăng 680,78%), đạt 16,7 triệu USD.
Nhìn chung, nửa đầu năm nay nhập khẩu dầu mỡ động thực vật từ các thị trường đều có kim ngạch tăng trưởng, chiếm tới 82%, ngược lại thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 18,1% và nhập từ Australia giảm mạnh nhất, giảm 6,67%.
Ngoài thị trường Achentina có mức đột biến, còn có một số thị trường khác cũng có mức tăng trưởng mạnh như Ấn Độ tăng 240,92% đạt 3,9 triệu USD; Thái Lan tăng 47,85% đạt 5,5 triệu USD.
Thống kê sơ bộ TCHQ thị trường nhập khẩu
dầu mỡ động thực vật 6 tháng 2017
ĐVT: USD

Thị trường

6 tháng 2017

6 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

349.878.773

303.906.854

15,00

Malaysia

215.329.381

196.974.104

9,32

Indonesia

72.803.264

67.480.307

7,89

Achentina

16.710.371

2.140.211

680,78

Chile

7.534.610

6.139.555

22,72

Thái Lan

5.533.034

3.742.368

47,85

Trung Quốc

5.368.390

5.043.116

6,45

Hoa Kỳ

4.248.063

3.871.195

9,74

Ấn Độ

3.978.030

1.166.848

240,92

Hàn Quốc

2.521.582

2.555.921

-1,34

Australia

1.988.969

2.131.060

-6,67

Singapore

1.050.435

865.109

21,42