Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng rau quả trong tháng 3 đạt 97,2 triệu USD, tăng 9,2% so với tháng 2 nâng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này quý 1/2018 lên 344,9 triệu USD, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng rau quả chủ yếu từ các nước Đông Nam Á, chiếm tới 45% tổng kim ngạch, trong đó Thái Lan là thị trường có kim ngạch cao nhất 34,5 triệu USD nhưng giảm 6,94% so với tháng 2, tính chung quý 1/2018 kim ngạch nhập khẩu hàng rau quả từ thị trường này đạt 146 triệu USD, tăng 30,99% so với cùng kỳ.
Thị trường có kim ngạch nhập lớn đứng thứ hai là Trung Quốc đạt 69,9 triệu USD, tăng 52,09%, tính riêng tháng 3 đạt 20,7 triệu USD, tăng 10,25% so với tháng 2. Kế đến là thị trường Mỹ, Austrlaia, Nam Phi, Hàn Quốc….
Nhìn chung quý đầu năm kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng rau quả từ các thị trường đều tăng trưởng số này chiếm 92,3%, trong đó nhập từ thị trường Chile tăng đột biến, tuy kim ngạch chỉ đạt 547,9 nghìn USD nhưng so với cùng kỳ tăng gấp gần 12 lần. Ngoài thị trường Chile, kim ngạch nhập từ các thị trường như Austrlaia, Hàn Quốc và Malaysia cũng có tốc độ tăng mạnh, tăng lần lượt gấp 1,14 lần; 1,86 lần và 1,05 lần.
Ở chiều ngược lại kim ngạch nhập từ các thị trường sụt giảm chỉ chiếm 7,6% trong đó nhập từ Myanmar giảm mạnh nhất 27,31% tương ứng với 8,1 triệu USD.

Nếu tính riêng tháng 3/2018, Việt Nam tăng nhập hàng rau quả từ hai thị trường Israel và Ấn Độ, tăng tương ứng gấp gần 5 lần và 4 lần so với tháng 2, tuy kim ngạch chỉ đạt 345,6 nghìn USD và 3,7 triệu USD.