Số liệu sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho biết, tháng 9/2016, cả nước đã nhập khẩu 53,7 triệu USD sản phẩm từ giấy, tăng 3% so với tháng 8 – đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp –  nâng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 9 tháng đầu năm 2016 lên 439,6 triệu USD, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 10 quốc gia cung cấp sản phẩm từ giấy cho Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường chủ lực, chiếm tới 49% tổng kim ngạch, đạt 167,6 triệu USD, tăng 5,33% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là Thái Lan, tuy nhiên tốc độ nhập khẩu từ thị trường này suy giảm, giảm 7,1%, kế đến là Hàn Quốc giảm 5,53%, tương ứng với 40,6 triệu USD…

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, nhập khẩu sản phẩm từ giấy từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm tới 60%, trong đó nhập từ Indonesia tăng mạnh nhất, tăng 20,75%, ngược lại các thị trường với tốc độ suy giảm chiếm 40% và nhập từ Hoa Kỳ giảm mạnh nhất, giảm 41,77%.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu sản phẩm từ giấy 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)