Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, kết thúc năm 2017 nhóm hàng sữa và sản phẩm nhập khẩu đạt kim ngạch 865,4 triệu USD, tăng 1,59% so với năm 2016. Tính riêng tháng 12/2017, kim ngạch nhóm hàng này đạt 78,3 triệu USD, tăng 14,2% so với tháng 11 – đây là tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp.
Năm 2017, nhập khẩu sữa từ các nước EU và Đông Nam Á đều suy giảm kim ngạch, giảm lần lượt 3,2% và 8,35% so với năm trước.
Việt Nam nhập khẩu sữa chủ yếu từ thị trường New Zealand, chiếm 26,9% tổng kim ngạch, đạt 232,8 triệu USD, tăng 26,18%. Kế đến là Singapore và Mỹ, nhưng mức độ nhập từ hai thị trường này đều suy giảm, giảm lần lượt 13,44% và 4,33% tương ứng với 122,4 triệu USD và 67,7 triệu USD.
Nhìn chung, năm 2017 kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường với kim ngạch suy giảm chiếm phần lớn 52,9% và ngược lại kim ngạch tăng trưởng chỉ chiếm 47%.
Đáng chú ý, năm 2017 Việt Nam tăng nhập khẩu sữa và sản phẩm từ thị trường Bỉ, tuy kim ngạch chỉ đạt 5,4 triệu USD, nhưng tăng gấp gần 2 lần so với năm trước. Bên cạnh đó nhập từ thị trường Ireland lại giảm mạnh 48,89% tương ứng với 23 triệu USD.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm năm 2017

Thị trường

Năm 2017

Năm 2016

So sánh (%)

Tổng kim ngạch

865.447.794

851.867.962

1,59

New Zealand

232.842.557

184.536.230

26,18

Singapore

122.441.708

141.446.489

-13,44

Hoa Kỳ

67.761.852

70.830.943

-4,33

Đức

60.601.464

46.826.821

29,42

Thái Lan

56.723.783

69.768.440

-18,7

Hà Lan

44.958.734

48.813.594

-7,9

Malaysia

42.845.508

31.496.489

36,03

Pháp

39.298.356

40.829.211

-3,75

Australia

33.444.395

55.433.483

-39,67

Ba Lan

32.230.435

31.744.743

1,53

Nhật Bản

24.107.982

17.550.318

37,36

Ireland

23.087.993

45.176.230

-48,89

Tây Ban Nha

9.963.889

6.530.163

52,58

Hàn Quốc

9.718.459

9.901.330

-1,85

Bỉ

5.427.546

2.750.278

97,35

Philippines

4.547.816

4.500.173

1,06

Đan Mạch

2.096.731

2.192.158

-4,35

(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: Vinanet