Các thị trường chính cung cấp TĂCN & NL cho Việt Nam trong tháng 5/2018 là Achentina, Brazil, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ,... Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 93 triệu USD, giảm 41,92% so với tháng trước đó và giảm 5,88% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL từ nước này trong 5 tháng đầu năm 2018 lên hơn 578 triệu USD, chiếm 35,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này, giảm 8,43% so với cùng kỳ năm ngoái – đứng đầu về thị trường cung cấp TĂCN & NL cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Brazil với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 5/2018 đạt hơn 76 triệu USD, tăng 162,83% so với tháng 4/2018 và tăng 159,52% so với cùng tháng năm trước đó. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN & NL từ thị trường này đạt hơn 185 triệu USD, tăng 345,48% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL trong tháng 5/2018 là Mỹ, với trị giá hơn 57 triệu USD, tăng 11,57% so với tháng trước đó và tăng mạnh 711,07% so với cùng tháng năm trước đó, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2018 lên hơn 254 triệu USD, tăng 58,18% so với cùng kỳ năm trước đó.
Ngoài ba thị trường trên còn kể đến thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và Indonesia với kim ngạch đạt 17 triệu USD, 10,6 triệu USD, 10,5 triệu USD và 7,3 triệu USD theo thứ tự lần lượt.
Tính chung, trong 5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã chi hơn 1,6 tỉ USD nhập khẩu TĂCN & NL, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong 5 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu TĂCN & NL của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Brazil với 185 triệu USD, tăng 345,48% so với cùng kỳ, đứng thứ hai là Bỉ với 15 triệu USD, tăng 168,43% so với cùng kỳ, Mỹ với hơn 254 triệu USD, tăng 58,18% so với cùng kỳ, sau cùng là Hàn Quốc với hơn 19 triệu USD, tăng 45,77% so với cùng kỳ.
Kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL từ Achentina trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt mức cao nhất, do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường TĂCN & NL tiềm năng của Việt Nam.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu TĂCN & NL 5 tháng đầu năm 2018

ĐVT: nghìn USD

Thị trường

5T/2017

T5/2018

+/- So với T4/2018 (%)

5T/2018

+/- So với 5T/2017 (%)

Tổng KN

1.442.317

341.657

-2,5

1.611.523

11,7

Achentina

631.488

93.981

-41,92

578.234

-8,43

Ấn Độ

74.877

10.672

23,6

87.388

16,7

Anh

1.074

71

-64,2

617

-42,5

Áo

40.167

862

133,5

3.028

-92,5

Bỉ

5.748

2.734

0,8

15.432

168,4

Brazil

41.724

76.681

162,8

185.874

345,5

UAE

36.235

2.123

-58,4

29.555

-18,4

Canada

18.384

1.396

47,1

9.067

-50,7

Chilê

3.975

884

-41,4

3.282

-17,4

Đài Loan

28.709

10.525

50,5

34.743

21,0

Đức

3.331

742

18,8

4.164

25,0

Hà Lan

10.382

2.396

221,8

7.692

-25,9

Hàn Quốc

13.505

5.357

32,7

19.685

45,8

Mỹ

161.150

57.561

11,6

254.913

58,2

Indonesia

52.823

7.316

8

42.389

-19,8

Italia

38.866

5.577

28,5

21.474

-44,8

Malaysia

14.074

3.225

38,1

13.646

-3,0

Mexico

1.515

256

-47,9

2.120

40

Nhật Bản

2.290

298

-17,7

1.177

-48,6

Australia

7.415

1.834

65,3

5.926

-20,1

Pháp

11.724

3.331

61,7

13.017

11,0

Philippin

8.284

1.262

6

7.377

-11

Singapore

6.982

1.496

34,13

6.890

-1,331

Tây Ban Nha

5.696

1.147

22,63

3.477

-39

Thái Lan

33.742

6.300

-41,73

43.515

29

Trung Quốc

63.692

17.595

-7,3

89.984

41,3

(Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)

Ngoài ra nguồn nguyên liệu sản xuất TĂCN còn bao gồm các loại: lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về các nguyên liệu sản xuất TĂCN trong 5 tháng đầu năm 2018

Mặt hàng

5T/2017

5T/2018

So với cùng kỳ

Lượng (1000 tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (1000 tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lúa mì

2.153

442.456

2.462

578.779

14,3

30,8

Ngô

3.095

625.252

4.095

811.890

32,3

29,9

Đậu tương

730

321.694

720

312.959

- 1,5

- 2,7

Dầu mỡ động thực vật

 

285.269

 

286.406

 

0,4

(Nguồn: Vinanet tổng hợp số liệu thống kê của TCHQ)

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 5/2018 đạt 735 nghìn tấn với kim ngạch đạt 173 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2018 lên hơn 2,4 triệu tấn, với trị giá 578 triệu USD, tăng 14,34% về khối lượng và tăng 30,81% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong 5 tháng đầu năm 2018 là Nga, chiếm 50%; tiếp đến là Australia chiếm 25%, thị trường Canada chiếm 8%, thị trường Mỹ chiếm 5% và thị trường Brazil chiếm 3% trong tổng giá trị nhập khẩu lúa mỳ. Chỉ một số thị trường nhập khẩu lúa mì tăng mạnh cả về khối lượng và trị giá so với năm 2017 là Mỹ và Nga. Trong 5 tháng đầu năm 2018, thị trường Nga và Mỹ tăng mạnh về lượng tương ứng là hơn 22 lần và 21 lần, về trị giá tăng hơn 20 lần và hơn 24 lần theo thứ tự lần lượt.

Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 5/2018 đạt 158 nghìn tấn với giá trị hơn 70 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu đậu tương trong 5 tháng đầu năm 2018 lên hơn 720 nghìn tấn và 312 triệu USD, giảm 1,46% về khối lượng và giảm 2,72% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 5/2018 đạt hơn 1 triệu tấn với trị giá đạt 215 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 5 tháng đầu năm 2018 đạt 4 triệu tấn và 811 triệu USD, tăng 32,3% về khối lượng và tăng 29,85% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Achentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính trong 5 tháng đầu năm 2018, chiếm lần lượt là 63% và 11,6% tổng giá trị nhập khẩu. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2018 nhập khẩu ngô của thị trường Thái Lan giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.