Lũy kế 8 tháng đầu năm nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Đan Mạch đạt 127,2 triệu USD, giảm 27% so với mức 176,1 triệu USD cùng kỳ năm 2019.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Đan Mạch trong tháng 8 đạt 17,14 triệu USD, tăng 19,5% so với mức 14,34 triệu USD của tháng liền kề trước đó và tăng 0,13% so với mức 15,2 triệu USD cùng tháng năm 2019.
8 tháng đầu năm 2020 Việt Nam tiếp tục nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và nguyên nhiên liệu phụ vụ sản xuất trong nước như: Máy móc thiết bị; máy vi tính; dược phẩm; sản phẩm từ sắt thép; sản phẩm hóa chất….

 

Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Đan Mạch 8T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/9/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường

Tháng 8/2020

+/- so với tháng 7/2020 (%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng 8T 2020 (%)

Tổng kim ngạch NK

17.138.319

19,513

127.206.865

-27,76

100

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

5.420.737

65,914

33.955.419

22,71

26,69

Sản phẩm hóa chất

1.500.795

-35,751

18.370.199

7,12

14,44

Dược phẩm

868.220

-67,155

16.197.400

-29,37

12,73

Hàng thủy sản

2.366.539

324,157

15.001.303

15,19

11,79

Sản phẩm từ chất dẻo

525.572

5,913

4.564.642

-4,09

3,59

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

446.022

112,759

3.618.861

-57,79

2,84

Sản phẩm từ sắt thép

418.712

-48,270

3.576.225

9,98

2,81

Dây điện và dây cáp điện

108.142

-14,611

1.354.368

-10,47

1,06

Sữa và sản phẩm sữa

223.885

80,625

1.206.318

-22,36

0,95

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

35.155

-11,808

456.146

-98,93

0,36

Sắt thép các loại

 

-

47.060

-48,54

0,04

Hàng hóa khác

5.224.540

40,068

28.858.924

-12,29

22,69

 

Nguồn: VITIC