Mặt hàng mây, tre, cói thảm của Việt Nam đã có mặt tại 18 quốc gia trên thế giới, trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm 27% tổng kim ngạch, đạt 44,8 triệu USD, tăng 3,89%. Đứng thứ hai là thị trường Nhật Bản, chiếm 18% đạt 30,6 triệu USD, nhưng tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm lại suy giảm so với cùng kỳ, giảm 4,79%. Kế đến là thị trường Đức, giảm 1,89%, tương ứng với 22,1 triệu USD…

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng mây , tre, cói sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm gần 78%, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh vượt trội, tăng 46,85%, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 4,7 triệu USD. Ngược lại, thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 22,2% và xuất khẩu sang Nga giảm mạnh nhất, giảm 42,10%.

Ngoài thị trường Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng mạnh, còn có một số thị trường khác có tốc độ tăng trưởng khá như: Đan Mạch tăng 37,39%, Đài Loan 24,83% và Hàn Quốc 11,62%.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói thảm 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC