Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 11 tháng 2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Lào 420,8 triệu USD, giảm 14,33% so với cùng kỳ năm 2015.

Sắt thép là mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Lào trong thời gian này, chiếm 16,9% tổng kim ngạch, với 71,3 triệu USD, giảm 35,55%, đứng thứ hai là mặt hàng xăng dầu, giảm 14,25% tương ứng với 53,1 triệu USD, kế đến là phương tiện vận tải và phụ tùng, giảm 0,63% với 45,1 triệu USD…

Nhìn chung, 11 tháng 2016 xuất khẩu sang Lào các mặt hàng đều suy giảm, số hàng suy giảm kim ngạch chiếm tới 70,5%, trong đó xuất khẩu hàng than đá giảm mạnh nhất, giảm 95,29%, ngược lại số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chỉ chiếm 29,4% và xuất kim loại thường và sản phẩm tăng mạnh nhất, tăng 136,08%, tuy kim ngạch đạt 5,3 triệu USD.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Lào 11 tháng 2016

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ)