Việt Nam đã xuất khẩu sang Ukraina 11 mặt hàng, trong đó điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch cao nhất 49,7 triệu USD, chiếm  56% tổng kim ngạch, tăng 56,43% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là mặt hàng thủy sản, 6,6 triệu USD, tăng 83,94%, kế đến là hạt tiêu, với 828 tấn, trị giá 5,4 triệu USD, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Ukraina 6 tháng đầu năm nay giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ 2015, giảm lần lượt 6,86% và giảm 26,73%.

Trong số những nhóm hàng xuất khẩu sang Ukraina thì nhóm hàng nông sản chiếm phần lớn 55%, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2015 nhóm này thiếu vắng mặt hàng cao su.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay, các mặt hàng xuất khẩu sang Ukaina đều với tốc độ tăng trưởng dương chiếm 63,6%, trong đó xuất khẩu sắt thép tăng mạnh nhất, tăng 12.324,5%, ngược lại nhóm hàng với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 36,3% và xuất khẩu giày dép giảm mạnh nhất, giảm 96,94%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về tình hình xuất khẩu sang Ukraina 6 tháng 2016

Mặt hàng

6 tháng 2016

So sánh với cùng kỳ 2015 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

88.582.452

26,53

điện thoại các loại và linh kiện

 

49.770.323

 

56,43

Hàng thủy sản

 

6.667.749

 

83,94

hạt tiêu

828

5.435.450

-6,86

-26,73

Giày dép các loại

 

3.442.197

 

-96,94

hàng dệt, may

 

2.348.410

 

48,77

sản phẩm từ chất dẻo

 

1.202.401

 

12,05

chè

381

583.429

-58,94

-58,53

Hạt điều

84

569.317

12,00

33,02

gạo

1110

477.737

-82,23

-81,14

Hàng rau quả

 

341.644

 

-21,78

Sắt thép các loại

23

60.495

-92,53

12.324,50

Nguồn: VITIC