Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng đầu năm 2018 đã đóng góp 0,2% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của nước, đạt 650,55 triệu USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2017.
Nếu tính riêng tháng 11/2018 thì kim ngạch suy giảm 17,8% chỉ có 49 triệu USD – đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp.
Trong số những quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Việt Nam thì Trung Quốc là thị trường có tỷ trọng lớn 31% đạt 202,19 triệu USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ, mặc dù trong tháng 11/2018 kim ngạch xuất sang đây giảm 37,71% so với tháng 10/2018 và giảm 35,06% so với tháng 11/2017 tương ứng với 11,56 triệu USD.
Đứng thứ hai là thị trường Campuchia, chiếm 13% tỷ trọng đạt 84,29 triệu USD, tăng 16,06% so với cùng kỳ, mặc dù tháng 11/2018 giảm 15,36% chỉ đạt 6,64 triệu USD so với tháng 10/2018, nhưng nếu so sánh với tháng 11/2017 thì tăng 23,31%.
Kế đến là các thị trường Malaysia, Ấn Độ, Mỹ đạt tương ứng 64 triệu USD; 61,99 triệu USD; 38,88 triệu USD và tốc độ xuất sang các thị trường này đều tăng trưởng, theo đó xuất sang Mỹ tăng cao nhất 54,84%; Ấn Độ tăng 35,04% và Malasyia tăng 26,43%.
Ngoài những thị trường kể trên, Việt Nam còn xuất khẩu sang các nước khác như Đài Loan (TQ), Indonesia…
Nhìn chung, 11 tháng đầu năm nay xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng, số này chiếm 69,2%.
Thời gian này, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang hai thị trường Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng vượt trội, cụ thể xuất sang Hàn Quốc tăng vượt trội 89,47% tuy kim ngạch chỉ đạt 28,12 triệu USD, tính riêng tháng 11/2018 đạt 3,8 triệu USD, tăng gấp 3,2 lần (tức tăng 226,02%) so với tháng 10/2018 và gấp 3,7 lần (tức tăng 267,92%) so với tháng 11/2017. Thị trường Mỹ tăng 54,84% đạt 38,88 triệu USD, riêng tháng 11/2018 đạt 3,5 triệu USD, giảm 32,42% so với tháng 10/2018 nhưng tăng 42,45% so với tháng 11/2017.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Indonesia giảm mạnh, tuy nhiên mức độ sụt giảm đã giảm dần, nếu như 9 tháng đầu năm giảm 42,85% thì nay 10 tháng 2018 chỉ giảm 38,13% và 11 tháng 2018 xuống còn 31,67% so với cùng kỳ 2017 tương ứng với 12 triệu USD. Tuy nhiên, tháng 11/2018 xuất sang thị trường Indonesia lại tăng khá mạnh 93,99% so với tháng 10/2018 và so với tháng 11/2017 tăng 49,23% đạt 1,9 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng 2018

Thị trường

T11/2018 (USD)

+/- so với T10/2018 (%)*

11T/2018 (USD)

+/- so với cùng kỳ 2017 (%)*

Trung Quốc

11,567,657

-37.71

202,193,802

11.8

Campuchia

6,649,215

-15.36

84,294,796

16.06

Malaysia

7,072,787

13.56

64,045,953

26.43

Ấn Độ

2,178,454

-48.17

61,992,460

35.04

Mỹ

3,552,452

-32.42

38,882,140

54.84

Hàn Quốc

3,833,234

226.02

28,125,173

89.47

Nhật Bản

2,946,122

9.33

27,585,846

9.4

Đài Loan

2,208,387

-10.09

27,466,184

24.04

Thái Lan

1,710,929

-8.02

25,863,573

-15.96

Philippines

1,537,313

-41.2

21,267,542

-2.03

Indonesia

1,940,148

93.99

12,008,361

-31.67

Bangladesh

122,617

-82.75

10,827,610

-24.4

Singapore

326,863

47.05

3,138,075

27.49

(*Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)