Đánh giá của Tổng cục Thủy sản, trong 6 tháng đầu năm 2016, hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung đã làm cho hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản bị ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương đã tạo bước chuyển biến mạnh về kết quả nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng cuối năm.
Tổng cục Thủy sản cho biết, năm 2016, tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 6,7 triệu tấn, bao gồm sản lượng khai thác 3,1 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng 3,6 triệu tấn; diện tích nuôi trồng 1,3 triệu ha...
So với năm 2015, tổng sản lượng thủy sản tăng 2,5%; trong đó, sản lượng khai thác tăng 1,7%, sản lượng nuôi trồng tăng 3,3%. Tỷ trọng sản lượng nuôi trồng chiếm 54,2% tổng sản lượng, cao hơn năm 2015 (năm 2015 là 53,8%).
Diện tích thả nuôi cá tra năm 2016 khoảng 5.050 ha, đạt 99% kế hoạch. Sản lượng thu hoạch đạt khoảng 1,15 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch. Giá thu mua cá tra nguyên liệu trong năm 2016 có giảm ở một số thời điểm thu hoạch rộ giống như các năm gần đây, nhưng giai đoạn cuối năm giá cá đã tăng lên, người nuôi cá tra có lãi.
Bên cạnh đó, diện tích nuôi cá rô phi khoảng 25.000 ha, sản lượng khoảng 200.000 tấn. Có 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất là : Mỹ (kim ngạch trên 6 triệu USD/năm), Tây Ban Nha (kim ngạch trên 3 triệu USD/năm) và Colombia (kim ngạch trên 3 triệu USD/năm).
Theo Hiệp hội chế biến Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, năm 2016 kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt khoảng 45 triệu USD, tăng 32% so với năm 2015.
Năm 2017, ngành thủy sản phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất khoảng 2,2 - 2,6%; tổng sản lượng thủy sản là 6,85 triệu tấn; trong đó sản lượng khai thác 3,05 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng 3,8 triệu tấn, cung cấp nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến xuất khẩu giá trị 7,3 tỷ USD.
Nguồn: TTXVN