Về xuất khẩu, kim ngạch đạt gần 8,59 tỷ USD, giảm 16,7% do một số nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 26% (giảm 616 triệu USD); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 34,3% (giảm 250 triệu USD); giầy dép các loại giảm 11% (giảm 87 triệu USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 8,6% (giảm 85 triệu USD); sắt thép các loại giảm 51,6% (giảm 78 triệu USD); hàng thủy sản giảm 19,1% (giảm 77 triệu USD).
Về nhập khẩu, kim ngạch đạt gần 8,91 tỷ USD, giảm 8,8% do một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 15,9% (giảm 253 triệu USD); vải các loại giảm 13,8%, (giảm 82 triệu USD); điện thoại các loại giảm 12,7% (giảm 80 triệu USD)…
Cũng theo Tổng cục Hải quan, mặc dù kim ngạch XNK nửa đầu tháng 6 giảm, nhưng tính chung tính từ đầu năm đến hết 15/6, tổng kim ngạch XNK của cả nước vẫn đạt hơn 179,84 tỷ USD, tăng 21,5% (tăng hơn 31,84 tỷ USD) so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt hơn 2,8 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Nguồn: Ngọc Linh/Thời báo tài chính online