Xuất khẩu dưa chuột trên thế giới năm 2015 lên tới 2.575,96 triệu kg. Trong đó, Mexico đã xuất khẩu 655,19 triệu kg, Tây Ban Nha 625,42 triệu kg và Hà Lan là 373,88 triệu kg. Cả ba nước này chiếm 64,22% tổng lượng dưa chuột xuất khẩu trên thế giới.

Năm 2015, kim ngạch dưa chuột xuất khẩu của Tây Ban Nha đã vượt Hà Lan  67,28%, trong khi năm 2014 chỉ vượt 28,74%.

Canada đứng thứ 4 với 125,61 triệu kg, kế đến là Trung Quốc 79,29 triệu kg và Thổ Nhĩ Kỳ 69,72 triệu USD.

Năm 2015, kim ngạch dưa chuột xuất khẩu trên thế giới lên tới 1884,18 triệu EUR và Tây Ban Nha nước xuất khẩu dẫn đầu về kim ngạch đạt tổng doanh thu 475,73 triệu EUR.

Hà Lan nước đứng thứ hai với kim ngạch 369,47 triệu EUR. Tiếp theo là Mexico với 362,13 triệu EUR, Canada 157,06 triệu EUR và Bỉ 57,52 triệu EUR.

Trong 5 nước xuất khẩu dưa chuột lớn trên thế giới, Canada là nước có mức giá tốt nhất 1,25 EUR/kg. Tiếp theo là Hà Lan với giá trung bình 0,988 EUR/kg, Tây Ban Nha 0,761 EUR/kg, Mexico 0,553 EUR/kg và Trung Quốc với giá trung bình là 0,382 EUR/kg.

Mexico đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ 99,51% và Canada 0,49%.

Tây Ban Nha đã xuất khẩu  239,65 triệu kg dưa chuột sang thị trường Đức, Hà Lan 79,64 triệu  kg sang Anh, 34,46 triệu kg sang Pháp và 53,06 triệu kg sang BaLan.

Hà Lan xuất khẩu 221,2 triệu kg sang Đức, 85,41 triệu kg sang Anh, 11,8 triệu kg sang Pháp, 10,09 triệu kg sang Bỉ và 8,95 triệu sang Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 34 triệu kg dưa chuột sang Nga, 7,06 triệu kg sang Ukraina, 4,54 triệu kg sang Bungari và 3,37 triệu kg sang Belarus và các thị trường chủ yếu khác.

Nguồn: VITIC/freshplaza.com