Tháng cuối năm 2016, kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm tăng 3,7% so với tháng trước, đạt 46,7 triệu USD – đây là tháng thứ ba liên tiếp kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng - nâng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này năm 2016 lên 505,3 triệu USD, tăng 7,82% so với năm 2015.

Trong năm 2016, Nhật Bản là thị trường chủ lực xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam, chiếm  17,7% tổng kim ngạch, đạt 89,5 triệu USD, tăng 14,98%, đứng thứ hai là thị trường Hoa Kỳ, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu sang thị trường này trong năm 2016 lại giảm nhẹ, giảm 0,21%, tương ứng với 85,3 triệu USD, đứng thứ hai là thị trường Đài Loan, đạt 83,2 triệu USD, tăng 6,78%...

Đáng chú ý, đối với thị trường Trung Quốc, tuy kim ngạch xuất khẩu sang đây chỉ đạt 4,6 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tăng 63,9%.

Nhìn chung, trong năm 2016, tốc độ xuất khẩu mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy sang các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn, chiếm gần 63,%, ngược lại sang các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 37% và xuất sang thị trường Anh giảm mạnh nhất, giảm 17,25%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy năm 2016

ĐVT: USD

 

Năm 2016

So sánh năm 2015 (%)

Tổng

505.335.310

7,82

Nhật Bản

89.540.970

14,98

Hoa Kỳ

85.313.779

-0,21

Đài Loan

83.274.969

6,78

Campuchia

40.086.289

13,71

Singapore

35.659.391

-12,53

Anh

2.091.756

-17,25

UAE

3.563.438

37,68

Đức

2.274.360

22,75

Hàn Quốc

7.647.880

-9,36

Hong Kong

8.705.196

-10,21

Lào

4.774.663

15,95

Malaysia

21.283.533

-3,32

Australia

27.477.191

10,44

Philippin

7.787.460

30,17

Thái Lan

12.156.311

61,94

Trung Quốc

4.677.967

63,90